Mentalitatea deschisă de care beneficiază toată compania