Abordarea echității, diversității, incluziunii și apartenenței cu o mentalitate deschisă