UMANISMUL CA ANTIDOT pentru BURNOUT în DOMENIUL MEDICAL